/assets/img/bgs/header.jpg
Plan sukcesyjny
01
.
02
.
03
.
04
.
/assets/img/icons/arrow-left.png
Krok 1. Wszechstronna analiza

W pełni respektujemy Twoją wolę. Plan sukcesyjny stanowi ciąg czynności mających na celu ustalenie woli Klienta w zakresie losów spadku na wypadek jego śmierci. Elementami planu są m.in.: analiza potrzeb Klienta oraz jego rodziny w kluczowych dziedzinach życia, ustalenie oczekiwań w zakresie przeznaczenia poszczególnych aktywów oraz roli poszczególnych spadkobierców w planie, określenie zagrożeń w zakresie braku kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej lub skutków utraty aktywów wywołanych śmiercią, identyfikacja następstw prawnych, podatkowych oraz finansowych proponowanych rozwiązań oraz określenie kosztów poszczególnych czynności w fazie wykonawczej. Plan sukcesyjny to ekskluzywny scenariusz na wypadek śmierci, którego wyłącznym reżyserem jest Klient

Krok 2. Wdrożenie

Zadecyduj o wdrożeniu planu sukcesyjnego w Swoim życiu. Powierz nam - szanując swój czas i pieniądze - przygotowanie wszelkich niezbędnych czynności wymaganych do realizacji Twojego planu. Poszczególne mechanizmy oraz rozwiązania planu sukcesyjnego podlegają na życzenie Klienta wdrożeniu przez naszą firmę. Etap wykonawczy obejmuje swym zakresem prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie wszelkich czynności określonych planem, a zaakceptowanych uprzednio przez Klienta. Organizacja wszystkich elementów wykonawczych planu spoczywa przy tym na doradcy (organizacja spotkań, przygotowanie projektów poszczególnych czynności itd.) w sposób zapewniający Klientowi możliwie najwyższy komfort i wygodę

Krok 3. Ochrona

Ty i Twoja rodzina jesteście pod naszą opieką. Wykonanie planu sukcesyjnego w realiach zmieniającego się życia, wymaga stałego nadzoru oraz aktualizacji. Powiększenie stanu aktywów czy też wystąpienie krótkotrwałych problemów finansowych Klienta, wymusza bieżącą modyfikację planu oraz dostosowanie jego mechanizmów do celu nadrzędnego. Analogicznie śmierć Klienta wywołuje konieczność wdrożenia poszczególnych rozwiązań planu zgodnie z jego wolą. W tym celu nasza firma realizuje program wsparcia oraz opieki nad Klientem w okresie powdrożeniowym. Otocz najbliższych opieką i fachową pomocą, dzięki którym problemy formalne odejdą na dalszy plan

Krok 4. Bezpieczeństwo

Czuj się bezpieczenie. Powierz nam dokumenty służące ralizacji Twojego planu w celu ich ochrony przez zagubieniem lub celowym zniszczeniem. Utworzony dla Ciebie specjalny depozyt pozwoli także na przechowanie innych rzeczy, w tym kosztowności lub istotnych dokumentów, które wedle woli Klienta powinny trafić do określonych osób po jego śmierci. Poza powyższym, w przypadku ustanowienia nas wykonawcą testamentu, poprowadzimy całokształt czynności związanych ze spadkobraniem, w sposób zgodny z planem sukcesyjnym, tj. rzeczywistą wolą spadkodawcy. Spraw aby twój majątek trafił do właściwych rąk w sposób prosty i bezpieczny.  

 

/assets/img/icons/arrow-right.png
Zespół
/assets/img/icons/arrow-left.png
RIKAUS

Analogicznie jak w żeglarstwie, którego istotą jest skuteczne przewidywanie, wzajemne wsparcie oraz świadomość niezawodności oprzyrządowania, od którego zależy powodzenie obranego celu, budowa planu sukcesyjnego wymaga ścisłej współpracy klienta, doświadczenia doradcy oraz istnienia narzędzi pozwalających na skuteczną analizę zmieniających się potrzeb. Dla realizacji powyższych wartości stworzyliśmy RIKAUS (z fińskiego „olinowanie”) – firmę skoncentrowaną na podstawowych potrzebach naszych klientów w dziedzinie planowania sukcesyjnego

RIKAUS

Wielu z nas oddala myśl, iż kiedyś umrze. Przeświadczenie nieuchronnej śmierci zostaje wyparte potrzebą bieżącego funkcjonowania, pracą oraz poszukiwaniem rodzinnego szczęścia. Pozostawiając śmierć poza zakresem naszego zainteresowania, nie zadajemy sobie podstawowych pytań co do jej skutków: "Co stałoby się z Moją rodziną i majątkiem gdybym umarł jutro ? Jak wyglądałaby Moja firma w razie mojej śmierci lub śmierci mojego wspólnika ? Czy moi bliscy są przygotowani i zabezpieczeni na wypadek mojego przedwczesnego odejścia ? Czy mam sukcesora, który przejmie moje dziedzictwo i zapewni rodzinie godny byt, tak jak czynię to Ja ?". Wszystkie te pytania oraz wiele innych odkładamy na później, nie widząc w istocie czy zdążymy je zadać.

RIKAUS

Posiadanie wpływu na skutki własnej śmierci cechuje ludzi dalekowzrocznych i odważnych. Budowa szczegółowego planu suckesyjnego, mającego za zadanie realizację Twojej woli, Twoich decyzji, przy zachowaniu określonego ładu spadkobrania oraz współdziałania członków rodziny, stanowi narzędzie będące gwarancją spokoju ducha i realnego zabezpieczenia najbliższych. Dobry plan, konsekwentnie wykonany teraz, jest bowiem lepszy niż idealny plan wykonany dziesięć minut za późno.

 

/assets/img/icons/arrow-right.png
Kontakt

RIKAUS
Planowanie Sukcesyjne
ul. Damrota 14
43-200 Pszczyna

600 170 800
office@rikaus.com